Doneaza 2%

 ALATURĂ-TE ŞI TU CELOR CARE AJUTĂ ASOCIAŢIA “MARIS DAVA”!

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

IBAN:RO69 BTRL 0220 1205 2449 69XX
Banca TransilvaniaDeva (Ag. Opera), Jud. Hunedoara
ASOCIAŢIA “MARIS DAVA”
C.I.F. 29128297
Adresa:Oras: Deva, Jud. Hunedoara Bd. Decebal Bl. B, Cod: 330169

FORMULARUL 230

     Puteţi sprijini Asociaţia “MARIS DAVA” direcţionând cei 2% din impozitul datorat statului pentru veniturile realizate din salarii pe anul trecut. Dacă aveţi domiciliul fiscal în România, formularul se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia aveţi domiciliul stabil, până la data de 15 mai a.c.Dacă nu, trebuie să depuneţi declaraţia la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia se află sursa de venit.

Ce trebuie să faceţi?

  • 1. Solicitaţi fişa fiscală de la angajator – dacă sunteţi salariat.
  • 2. Completaţi Formularul 230 pentru veniturile din salarii.

Pentru completarea Formularului 230 sunt necesare următoarele date:

  • Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA “MARIS DAVA”
  • Cod de identificare fiscală: 29128297
  • Cont bancar: RO69 BTRL 0220 1205 2449 69XX, deschis la Banca Transilvania, filiala Deva.
  • 3. Depuneţi sau expediaţi prin poştă, cu confirmare de primire, formularul completat, la Administraţia Financiară (organul fiscal de domiciliu) sau puteţi expedia la adresa asociatiei sau e-mail, formularul (scanat in caz de e-mail) la Asociaţia “MARIS DAVA”, urmând să le depunem noi la Administraţia Financiară.

     Mulţumim tuturor celor care au direcţionat cei 2% din impozitul plătit către stat Asociaţiei “MARIS DAVA”, susţinând astfel activitatea coordonată de echipa noastră.

FORMULARUL 200

     Dacă realizaţi pe lângă salarii şi alte venituri, de exemplu: venituri din chirii, drepturi de proprietate intelectuală sau activităţi agricole, puteţi direcţiona şi Dvs. până la 2% din impozitul pe venitul anual către Asociaţia “MARIS DAVA”. 

     Pentru a direcţiona cei 2% trebuie să completaţi rubrica corespunzătoare (Secţiunea. III) din formularul 200 şi să îl depuneţi până la data de 15 mai, în anul următor celui pentru care se completează. Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit nu vă faceţi griji, va fi calculată de către organele fiscale.

     Plata sponsorizării către organizaţiile non-profit se face de către autorităţile fiscale. 

     Daca aveţi domiciliul fiscal în România, formularul se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia aveţi domiciliul stabil. Dacă nu, trebuie să depuneţi declaraţia la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia se află sursa de venit.

REDIRECŢIONEAZA 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT

     Ajutorul Dvs. se poate concretiza conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
  • nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

     Ce trebuie să faci?
Completează contractul de sponsorizare al Asociaţiei “MARIS DAVA”.

ALTE MODALITĂŢI DE AJUTOR

     Dacă sunteţi reprezentantul unei firme şi doriţi să sponsorizaţi activităţile Asociaţiei “MARIS DAVA” puteţi să ne contactaţi la adresa contactAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. pentru a discuta încheierea unui contract de sponsorizare. 

     Dacă aveţi un site sau blog, puteţi promova activitatea Asociaţiei “MARIS DAVA”.Pentru aceasta ne puteţi contacta la adresa de contact@marisdava.ro

Descarcare documente!

Cerere InscriereDescarcare
Informatii sponsorizari/donatiiDescarcare
Contract sponsorizare ONGDescarcare
Decl_200_an_financiar_PF_SALARIIDescarcare
Decl_230_an_financiar_ALTE-VENITURIDescarcare
Toate declaratiile ANAFAICI!