Ce Facem?

Activitatile Asociatiei

 Promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului si in Carta O.N.U., precum si cele ale anumitor categorii de personae, continute in documentele internationale ratificate de catre Romania, ca o conditie esentiala a realizarii si consolidarii democratiei in societatea romaneasca, a promovarii unui climat de toleranta si de respect, de bunastare materiala si spirituala a intregii natiuni.

     Apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate in drepturile lor civile, politice, economice, sociale şi culturale, de către oricine şi sub orice formă.

     Sprijinirea şi responsabilizarea cetăţenilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, intervenind pe lângă conducerea Statului, Parlament, Guvern şi alte Autorităţi Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, stoparea abuzurilor şi combaterea discriminăr ii. 

Activitati specifice

 • Crearea cadrului organizatoric necesar pentru desfasurarea a unor competitii sportive si educative intre tineri, la nivel local si national;
 • Organizarea si desfasurarea de actiuni educative pentru promovarea sportului, mentinerea si imbunatatirea sanatatii fizice si psihice, pentru toate categoriile de varsta, cu accent deosebit pe tineri si persoane cu dizabilitati;
 • Initiaza, acceseaza si dezvolta programe cu finantare privata, bugete locale, fonduri guvernamentale si/sau europene pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile;
 • Initiaza, acceseaza si dezvolta programe cu finantare privata, bugete locale, fonduri guvernamentale si/sau europene pentru protectia mediului inconjurator;
 • Sustinerea oricarei activitati orientata spre combaterea consumului si comercializarii substantelor interzise in randul tinerilor;
 • Organizarea actiunilor de voluntariat;
 • Sprijinirea activitatilor de promovare a valorilor democratice si a spiritului civic in randurile tinerilor;
 • Editare, tiparire si distribuire de publicatii, cu caracter civic, cultural, sportiv, educativ etc., adresate tinerilor si nu numai;
 • Activitati de team-building;
 • Organizarea si participarea la conferinte pe teme civice, culturale, educative, sportive, in scopul dezvoltarii strategiilor de incluziune adresate generatiei tinere;
 • Derularea de programe si activitati educative nonformale pentru dezvoltarea competentelor sociale, morale si vocationale ale tinerilor;
 • Realizarea de activitati educative non-formale in randurile tinerilor, in spiritul respectarii naturii si deprinderii unei conduite ecologice in acord cu necesitatile protejarii, conservarii si dezvoltarii mediului inconjurator;
 • Derularea unor activitati dedicate tinerilor si persoanelor din mediul rural pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale;
 • Desfasoara activitati economice in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut, avand drept scop autofinantarea;
 • Initiaza si sprijina activitati de informare si promovare a transparentei in procesul administrativ;
 • Implicarea in activitati de dezvoltare comunitara sustenabila;
 • Initiaza, dezvolta si sustine activitati de orientare scolara si profesionala pentru tineri;
 • Ofera consultanta in accesarea fondurilor europene si implementarea proiectelor cu finantare europeana;
 • Alte obiective stabilite ulterior in statut/act constitutiv.

 Scop

     Promovarea valorilor morale pentru o dezvoltare durabila a societatii, dezvoltarea abilitatilor si imbunatatirea capacitatii de integrare scolara, sociala si profesionala a tinerilor, protejarea si promovarea drepturilor si intereselor grupurilor sociale vulnerabile, cultivarea spiritului civic, protejarea mediului si promovarea unui stil de viata sanatos.      Promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului si in Carta O.N.U., precum si cele ale anumitor categorii de personae, continute in documentele internationale ratificate de catre Romania, ca o conditie esentiala consolidarii democratiei, a promovarii unui climat de toleranta si de respect, de bunastare materiala si spirituala a intregii natiuni.

Obiective

 • Crearea cadrului organizatoric necesar pentru desfasurarea a unor competitii sportive si educative intre tineri, la nivel local si national;
 • Organizarea si desfasurarea de actiuni educative pentru promovarea sportului, mentinerea si imbunatatirea sanatatii fizice si psihice, pentru toate categoriile de varsta, cu accent deosebit pe tineri si persoane cu dizabilitati;
 • Initiaza, acceseaza si dezvolta programe cu finantare privata, bugete locale, fonduri guvernamentale si/sau europene pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile;
 • Sustinerea oricarei activitati orientata spre combaterea consumului si comercializarii substantelor interzise in randul tinerilor;
 • Organizarea actiunilor de voluntariat;
 • Sprijinirea activitatilor de promovare a valorilor democratice si a spiritului civic in randurile tinerilor;
 • Editare, tiparire si distribuire de publicatii, cu caracter civic, cultural, sportiv, educativ etc., adresate tinerilor si nu numai;
 • Activitati de team-building
 • Organizarea si participarea la conferinte pe teme civice, culturale, educative, sportive, in scopul dezvoltarii strategiilor de incluziune adresate generatiei tinere;
 • Derularea de programe si activitati educative nonformale pentru dezvoltarea competentelor sociale, morale si vocationale ale tinerilor;
 • Realizarea de activitati educative non-formale in randurile tinerilor, in spiritul respectarii naturii si deprinderii unei conduite ecologice in acord cu necesitatile protejarii, conservarii si dezvoltarii mediului inconjurator;
 • Derularea unor activitati dedicate tinerilor si persoanelor din mediul rural pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale;
 • Desfasoara activitati economice in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut, avand drept scop autofinantarea;
 • Initiaza si sprijina activitati de informare si promovare a transparentei in procesul administrativ;
 • Implicarea in activitati de dezvoltare comunitara sustenabila;
 • Initiaza, dezvolta si sustine activitati de orientare scolara si profesionala pentru tineri;
 • Apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate in drepturile lor civile, politice, economice, sociale şi culturale, de către oricine şi sub orice formă.
 • Sprijinirea şi responsabilizarea cetăţenilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, intervenind pe lângă conducerea Statului, Parlament, Guvern şi alte Autorităţi Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, stoparea abuzurilor şi combaterea discriminării.
 • Ofera consultanta in accesarea fondurilor europene si implementarea proiectelor cu finantare europeana;

Alte informatii utile